Лекційні та практичні заняття з курсу «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика»

З 13.02.2017 р. по 26.05.2017 р. в Центрі післядипломної освіти та екстернату відбувається підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КНЛУ в кількості 21 викладача (кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського,  кафедра фонетики і практики англійської мови, кафедра англійської філології і перекладу, кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства, кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій). Лекційні та практичні заняття з курсу «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика» (обсягом 120 годин) проводить професор кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського Некряч Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.