ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ

Післядипломна освіта в сучасному суспільстві є однією із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” післядипломна освіта здійснюється закладами післядипломної освіти або спеціалізованими підрозділами вищих навчальних закладів. Таким підрозділом в Університеті є Центр післядипломної освіти та екстернату.

Центр післядипломної освіти та екстернату було створено 5 березня 2009 року з двох структурних підрозділів Університету – факультету післядипломної освіти та екстернату. Здобуття другої вищої освіти в КНЛУ було започатковано у 1962 році. Через різні форми навчання підготовку пройшли понад 14 тисяч викладачів та вчителів іноземних мов України. До 1968 року існували дворічні Вищі курси підготовки викладачів вищих навчальних закладів та курси підвищення кваліфікації (завідувач – Іонова І.М.). Згодом було створено відділення підготовки викладачів та підвищення кваліфікації з терміном навчання 1 рік, на базі якого у 1968 році було засновано факультет підвищення кваліфікації.

У різні роки факультет очолювали Філановський Г.Д., Воробйова Л.В., Бобирєва М.М., Іонова І.М., Чернуха А.М., Новікова О.М., Клименченко С.Д. Відповідно до Постанови колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР про перевірку рівня фахової підготовки вчителів середніх шкіл, які мають стаж роботи не менше 5 років, у 1968 році були створені одномісячні курси підвищення кваліфікації вчителів середньої школи. Слухачі факультету підвищували свій професійний рівень, отримували консультації провідних спеціалістів  мовних кафедр, кафедр методики викладання іноземних мов, загального та українського мовознавства, педагогіки та психології. У різні роки на факультеті працювали такі знані в університеті та за його межами вчені, як професори Почепцов Г.Г., Мороховський О.М., Мороховська Е.Я., Харитонова І.Я., Бобирєва М.М., Шубняков Б.П., Винник В.О., Ковалів Ю.І., Скляренко Н.К., Бичкова Н.І., Курило В.М., доценти Чекаль Г.С., Тимошенко З.В.

Сьогодні роботу Центру післядипломної освіти та екстернату забезпечують:

завідувач – Бондаренко Ельвіра Сидорівна, кандидат філологічних наук, доцент

секретар-друкарка – Малючкова Олена Володимирівна

Головними напрямами навчально-педагогічної діяльності Центру є:

  • підготовка фахівців, які здобувають вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем освіти, екстернатна форма навчання;
  • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників КНЛУ та інших вищих навчальних закладів України з актуальних проблем перекладу, педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, методики викладання російської мови як іноземної, літературознавства, інформаційних технологій