Підвищення кваліфікації

Центр післядипломної освіти та екстернату пропонує широкий спектр навчальних програм з підвищення кваліфікації та стажування, що надає можливість науково-педагогічним працівникам здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.

Мета Центру – розвиток системи післядипломної освіти в КНЛУ для вдосконалення професійної підготовки викладачів шляхом поглиблення і розширення іх професійних знань, умінь і навичок, забезпечення післядипломної освіти за всіма напрямами та спеціальностями КНЛУ, з використанням потужнього науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази Університету.

Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці з іноземних мов, методики викладання іноземних мов, української мови, загального мовознавства, психології, педагогіки, перекладознавства та літературознавства. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.

Випускникам курсів підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників КНЛУ та іших освітніх закладів України здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету від 30.09.2013 р.

Система підвищення кваліфікації в КНЛУ охоплює такі форми удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників:

• аспірантура;
• докторантура;
• пошукач (здобувач) для підготовки і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
• короткострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 72–108 годин;
• тематичні і проблемні семінари обсягом 72–108 годин;
• довгострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 108–504 години;
• стажування з відривом від основної діяльності тривалістю від 1 до 4 місяців

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету

Форми документів для проходження підвищення кваліфікації

Форми документів для проходження стажування